Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego – www.drcool.pl jest:
CITO Centrum Indywidualnej Terapii, ul. Fryderyka Chopina 94
REGON: 122426925
NIP: 6282133205
Alior Bank numer rachunku: 69-2490-0005-0000-4000-6279-2137
e-mail: drcool.katarzynakozak@gmail.com
2. Sklep www.drcool.pl prowadzi sprzedaż artykułów marki Dr. Cool.
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: drcool.katarzynakozak@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 606 138 206 
4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.
5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp Usługobiorcy do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
6. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej sklepu, należy powiadomić o tym administratora, kierując informację na adres: drcool.katarzynakozak@gmail.com
7. Nazwa producenta i fabryczne marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
8. Klient (zwany dalej również Kupującym) może zamawiać tylko te produkty, które w czasie składania zamówienia znajdują się w asortymencie Sklepu (zwanego dalej również Sprzedającym).
9. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu są zaproszeniem do składania ofert. Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
10. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym czasie poszczególnych produktów ze sprzedaży.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian.
12. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami końcowymi i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
13. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
14. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zamówienia są automatycznie potwierdzane przez Sklep.
15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


II. Warunki zawierania umowy kupna - sprzedaży. Składanie zamówień

1. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
2. Zamówienia mogą dokonywać osoby prawne, jednostki posiadające podmiotowość prawną i osoby fizyczne, w tym osoby niepełnoletnie za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i prawem polskim. Administratorem danych jest CITO Centrum Indywidualnej Terapii.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 złożenie zamówienia obejmuje rejestrację - założenie konta Klienta, w toku którego Klient podaje swoje dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail, a następnie wskazanie zamawianych produktów oraz określenie sposobu zapłaty.
4. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu.
5. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka".
6. Akceptacja koszyka następuje po wyborze sposobu płatności i dostawy w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji uzupełnienia "Danych do wysyłki".
7. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam”.
8. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
10. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,
- dane teleadresowe: miejscowość, kod, ulica, numer mieszkania,
- telefon oraz adres e-mail w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
- cenę towaru,
- sposób dostawy,
- adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania / siedziby.
11. Dane osobowe, które podaje Klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) stanowią informacje o najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane firmom, organizacjom, ani innym podmiotom trzecim.
12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego.
13. Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 1997r. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić w formie pisemnej / mailowej (drcool.katarzynakozak@gmail.com).
14. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje powiadomienie w formie e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji i poszczególnych etapach jego realizacji.
15. W przypadku, gdy formularz zamówieniowy zostanie wypełniony nieprawidłowo, a list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia może nie zostać zrealizowane.
16. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru przed wcześniejszą wpłatą należności na konto firmowe.
17. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości  e- mail, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
- link do niniejszego Regulaminu.
18. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego e-maila.
19. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem.

III. Koszty przesyłki

1. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów przesyłki.
2. Koszt przesyłki zależny jest od wagi i ilości zamówionego towaru, sposobu płatności, sposobu dostawy.
3. Obowiązujące ceny na terenie Polski podane są na podstronie "Dostawa i Zwroty"
4. W przypadku przekroczenia wagi, ilości lub gabarytów nastąpi konsultacja w sprawie określenia kosztów transportu.

IV. Płatności

1. Wszystkie ceny towarów umieszczone są na stronie sklepu i podawane są w złotych polskich (PLN) oraz nie uwzględniają kosztów wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- przedpłata na konto przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Alior Bank numer rachunku: 69-2490-0005-0000-4000-6279-2137
- rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Płatności Shoper- Blue Media, Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudzę “Płatności Shoper”

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

Płatności Shoper

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Klient obowiązany jest do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sklepu.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. Realizacja zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się, w przypadku zamówień płatnych przelewem, z chwilą zaksięgowania środków na koncie Sklepu. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek Sklepu, uwzględniając również dni świąteczne, kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Przelewu należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.
W przypadku zamówień płatnych za pobraniem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego od Kupującego potwierdzenia mailem o złożeniu zamówienia. W przypadku zamówień płatnością kartą czas realizacji następuje od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
2. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu (z wyłączeniem realizacji zamówienia za pobraniem).
3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu. 
5. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej Paczka 24 pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon jest wystawiany w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może odstąpić od umowy (zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym), składając stosowne oświadczenie na piśmie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zakupiony towar nie może być zniszczony, a także nosić śladów używania. Powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
3. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany paragon.
4. Sprzedający gwarantuje zwrot należności wpłaconej przez Kupującego za towar. Pieniądze zostaną przelane na wskazane konto Kupującego lub na wyraźne, stwierdzone pismem życzenie Kupującego, wysłane przekazem pocztowym (w tym wypadku koszt nadania przekazu zostanie odliczony od zwracanej kwoty). Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez Sklep. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy przez wysłanie drugiej stronie oświadczenia woli w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej drcool.katarzynakozak@gmail.com

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

IX. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu www.drcool.pl jest CITO Centrum Indywidualnej Terapii ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie www.drcool.pl są przetwarzane przez CITO wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu www.drcool.pl  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep www.drcool.pl . Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie www.drcool.pl  stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się od www.drcool.pl . Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. CITO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu www.drcool.pl . Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu www.drcool.pl . CITO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu www.drcool.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu www.drcool.pl , przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jak również ich modyfikacji. CITO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu www.drcool.pl , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. CITO nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu www.drcool.pl  spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie.  CITO informuje, że wszelkie produkty, zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie www.drcool.pl  są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu www.drcool.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Danych osobowych jest:

a)     wykonanie umowy sprzedaży produktów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem,

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a)     w zakresie realizacji umowy sprzedaży produktów, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w ramach wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, 

b)     w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora.;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a)     upoważnieni współpracownicy Administratora;

b)     podmioty upoważnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu okres ten będzie równy terminowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z taką umową, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)     żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b)     żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;

d)     żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;

e)     przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;

f)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

g)     odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. b)     powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drcool.katarzynakozak@gmail.com ;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda osoby, której dane dotyczą, konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży produktów. Niepodanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: CITO Centrum Indywidualnej Terapii, ul. Fryderyka Chopina 94

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl